Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – wzór, terminy, zgłoszenie online

Osoby, które po raz pierwszy dokonały sprzedaży swojego auta, często nie wiedzą, jakie obowiązki się z tym wiążą. Finalizacja transakcji i podpisanie umowy kupna-sprzedaży to dopiero początek, gdyż czekają na Ciebie jeszcze formalności urzędowe. Przygotowaliśmy więc krótki poradnik ze wskazówkami, jak skutecznie złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdów, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Gdzie należy zgłosić zbycie pojazdu?

Teoretycznie, z dniem podpisania umowy kupna-sprzedaży, przestajesz być prawowitym właścicielem auta. W praktyce wygląda to nieco inaczej, gdyż dopóki nie dopełnisz formalności urzędowych, w dalszym ciągu będziesz figurował w bazie CEPiK jako oficjalny posiadacz danego samochodu. Po zbyciu pojazdu musisz więc powiadomić o tym fakcie:

  • wydział komunikacji we właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania urzędzie,
  • towarzystw ubezpieczeniowe, w którym masz wykupioną polisę OC.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu możesz dokonać osobiście, tradycyjną pocztą lub przez internet, wysyłając stosowny formularz wraz z kompletem niezbędnych dokumentów.

Kiedy należy zgłosić zbycie pojazdu?

Nie powinno się zwlekać ze zgłoszeniem zbycia pojazdu, gdyż to może spowodować niepotrzebne problemy. Dopóki figurujesz w bazie CEPiK oraz w towarzystwie ubezpieczeniowym jako właściciel, bierzesz odpowiedzialność za auto. Oznacza to, że jeżeli nowy nabywca będzie brał udział w stłuczce lub zostanie złapany przez fotoradar, możesz zostać wezwany do wyjaśnienia sytuacji. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o ubezpieczeniach obowiązkowych, jesteś zobowiązany do przestrzegania terminów na zgłoszenie o zbyciu pojazdu, które wynoszą:

  • 30 dni w wydziale komunikacji,
  • 14 dni w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Okres ten liczy się od daty zawarcia umowy o przejściu własności. Z przekroczenie terminu zgłoszenia w wydziale komunikacji, może zostać nałożona na Ciebie kara finansowa w wysokości od 200 do 1000 zł.

Wzory zawiadomienia o zbyciu pojazdu

Wbrew pozorom cała procedura zgłoszenia o zbyciu auta jest nieskomplikowana i wymaga jedynie wypełnienia odpowiedniego formularza. Na stronie https://rankomat.pl/samochod/zawiadomienie-o-zbyciu-pojazdu znajdziesz odnośniki z gotowymi drukami do pobrania oraz ważne wskazówki, które pomogą Ci w załatwieniu wszystkich formalności. Wzór zawiadomienia o zgłoszeniu zbyciu pojazdu w wydziale komunikacji i w towarzystwie ubezpieczeniowym wygląda bardzo podobnie. Dokument musisz uzupełnić takimi danymi, jak:

  • data i miejscowość sporządzenia zgłoszenia,
  • imię, nazwisko, adres i PESEL dotychczasowego właściciela oraz nowego nabywcy auta
  • dane pojazdu, takie jak marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny i VIN (https://rankomat.pl/darmowy-raport-vin) oraz reszta informacji spisanych z dowodu,
  • rodzaj dokumentu, np. umowa kupna-sprzedaży lub darowizny,
  • własnoręczny podpis.

W zależności od rodzaju zgłoszenia, musisz także podać nazwę urzędu, w którym mieści się wydział komunikacji. W zawiadomieniu dla ubezpieczyciela, konieczne będzie natomiast wpisanie numeru polisy oraz nazwy towarzystwa, z którym masz zawartą umowę OC.

Jak złożyć zawiadomienie online?

Obu przypadkach masz możliwość dostarczenia dokumentów za pośrednictwem internetu. Zgłoszenia do urzędu dokonasz przez stronę www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne. Do tego niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, który pełni funkcję elektronicznego podpisu.

Aby zawiadomić ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu przez internet, do wypełnionego formularza będziesz musiał dołączyć skan umowy przejścia współwłasności. Musi ona być potwierdzona urzędowo, dlatego czynności tej możesz dokonać dopiero po załatwieniu formalności w wydziale komunikacji. Komplet podpisanych dokumentów należy następnie wysłać na adres e-mail swojego towarzystwa. W obu przypadkach zgłoszenia możesz dokonać osobiście w urzędzie oraz siedzibie firmy ubezpieczeniowej lub u agenta. Najważniejsze jest to, abyś nie przekroczył obowiązujących terminów.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0.0/10 (0 głosy(ów) oddano)